ผู้บริหาร


นายณัฏฐ์พัชร์ ศรีสังข์
รอง ผอ.สพป
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1

Login Form

ประกาศข่าวด่วน

สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการศึกษา สพป.นราธิวาส เขต ๑

                                                              

                                                              

                                                                                                               แสดงทั้งหมด

                                                                                                                                               แสดงทั้งหมด

                                                                                                                                            แสดงทั้งหมด

                                                                                                                                           แสดงทั้งหมด

กลุ่มงาน สพป.นราธิวาส เขต 1

บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน งบปี 2562

เอกสารอบรม

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

เอกสารการประชุม(การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่)

.

สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ

ระบบติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ สพป.นธ เขต 1

การยื่นคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

PISA Online

ประกาศเจตจำนงสุจริต

ดาวน์โหลด หนังสือ การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

WEBLINK

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑

222 ตำบล ลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000