...
หัวข้อข่าว :: กิจกรรมต้อนรับวันอีฏิลอัฎฮา
...
หัวข้อข่าว :: โครงการปฐมนิเทศนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ ป...
...
หัวข้อข่าว :: กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึ...
...
หัวข้อข่าว :: สอบคัดเลือก ภาค ก เพื่อจ้างลูกจ้างเหมาบริการ
...
หัวข้อข่าว :: เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนวัดเชิงเขา(แดงอุทิศ)
...
หัวข้อข่าว :: กิจกรรม อย. น้อย Day Camp ให้ความรู้ความเข้าใจ ...
...
หัวข้อข่าว :: กิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์
...
หัวข้อข่าว :: กิจกรรม เข้าฐาน (ฐานที่ 7)