ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไชต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑

  • 10.jpg

ผู้บริหาร

ศูนย์กลางข้อมูลด้านการศึกษา(Big Data)

แนะนำเขตพื้นที่

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

เอกสารเผยแพร่

แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ

ช่องทางติดต่อสอบถาม Q&A

: 13 + 4 =
popup contact form joomla