• 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg
 • 27.jpg
 • 28.jpg
 • 29.jpg
 • 30.jpg
 • 31.jpg
 • 32.jpg
 • 33.jpg
 • 34.jpg
 • 35.jpg
 • 36.jpg
 • 37.jpg
 • 38.jpg
 • 39.jpg
 • 40.jpg
 • 41.jpg
 • 42.jpg
 • 43.jpg
 • 44.jpg
 • 45.jpg
 • 46.jpg
 • 47.jpg
 • 48.jpg
 • 49.jpg
 • 50.jpg
 • 51.jpg
 • 52.jpg
 • 53.jpg
 • 54.jpg
 • 55.jpg

ผู้บริหาร

 

 

 

Big Data

ประกาศเจตจำนงสุจริต สพป.นราธิวาส เขต 1

แบบสอบถามความพึงพอใจ

Login Form

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑

๒๒๒ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ๙๖๐๐๐

โทรศัพท์ ๐๗๓-๕๓๒๓๐๐ แฟกซ์ ๐๗๓-๕๓๒๑๕๔

อีเมลล์ admin@narathiwat1.go.th