• 0.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 19.jpg
 • 21.jpg
 • 22_.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg
 • 27_.jpg
 • 28_.jpg
 • 29.jpg
 • 30.jpg
 • 31.jpg
 • 32dltv.jpg
 • 33_.jpg
 • 34_.jpg
 • 35.jpg
 • 35dmc1.jpg
 • 36.jpg
 • 37.jpg
 • 40_.jpg
 • 41.jpg
 • 42.jpg
 • 43.jpg
 • 44.jpg
 • 45.jpg
 • 46.jpg
 • 48.jpg
 • 49.jpg
 • 50.jpg
 • 51.jpg
 • 52.jpg
 • 53.jpg
 • 54.jpg
 • 55.jpg
 • 56.jpg
 • 57.jpg
 • 58.jpg
 • 59.jpg
 • 61.jpg
 • 62.jpg
 • 63.jpg
 • 64.jpg
 • 65.jpg
 • 66.jpg
 • 67.jpg
 • 68.jpg
 • 69.jpg
 • 70.jpg
 • 71.jpg
 • 72.jpg
 • 73.jpg
 • 74.jpg
 • 75.jpg
 • 76.jpg
 • 77.jpg
 • 78.jpg
 • 79.jpg

ผู้บริหาร

นายณัฏฐ์พัชร์ ศรีสังข์ 
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๑


นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข
รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๑

กลุ่มงาน สพป.นราธิวาส เขต 1

 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ

ลิงค์คลิปวิดีโอชี้แจงการรายงานผลตามแบบติดตามและประเมินผลของ สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ.256236

Login Form

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑

222 หมู่ที่ 10 ตำบล ลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000

โทรศัพท์ : 073-532300 

แฟกซ์ :073-532154

อีเมลล์ : admin@narathiwat1.go.th