ระบบสำนักงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • สื่อ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ

 • คู่มือและแนวทางการบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน
  รายบุคคล(Data Management Center : DMC) ปีการศึกษา 2564

 • OBEC Content Center เป็นโปรแกรมสำหรับให้บริการเผยแพร่เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์แก่ นักเรียน ครู ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา รองรับการเข้าถึงเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 7 ประเภท ได้แก่ แอพลิเคชั่น, หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Pdf, ePub), วีดิทัศน์ (Mp4), รูปภาพ (Jpg, Png), เสียง (Mp3), สื่อมัลติมีเดีย (Flash) และ งานวิจัยทางการศึกษา ใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ที่รองรับระบบปฏิบัติการ iOS เวอร์ชั่น 8.0 ขึ้นไป Android เวอร์ชั่น 4.3 ขึ้นไป Windows เวอร์ชั่น 8.1 ขึ้นไป

 • ติวฟรี.com ลดความเหลื่อมล้ำ เสริมสร้างโอกาส ทุกการเรียนรู้ ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา คือต้นเหตุพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของความเหลื่อมล้ำในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ครอบครัวที่รวยกว่ามีโอกาสเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาที่ดีกว่า ไปอยู่โรงเรียนที่ดีกว่า อยู่ในสังคมที่ดีกว่า เข้าถึงเทคโนโลยีการเรียนรู้ที่ดีกว่า รวมถึงมีโอกาสเรียนกวดวิชากับติวเตอร์ที่มีชื่อเสียงมากกว่า ขณะที่เด็กฐานะดี 20% แรกของประเทศสามารถเข้าถึงการศึกษาที่ครบวงจรได้ดีมาก กลับกันเด็กไทยอีก 80% ยังขาดโอกาสเป็นอย่างมาก

  หน่วยงานภายใน


  แบบประเมินความพึงพอใจ


  เข้าสู่ระบบ

  เว็บไซต์ภายนอก

  ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑


  • 2021_274_.jpg
  • 2021_374_.jpg
  • 202174_.jpg
  • ita2564-2.jpg
  • ita2564.jpg
  การบริหารงานและการดำเนินงาน

  10. แผนพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1

  11. แผนดำเนินการประจำปี

  12. รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปี (รอบ 6 เดือน)

  13. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

  14. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  คู่มือ มาตราฐานการให้บริการและการปฏิบัติงาน

  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

  ติดตามผ่านทาง Facebook

  วารสารสำนักงานเขตพื้นที่

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg
  • 12.jpg
  • 13.jpg
  • 14.jpg
  • 15.jpg
  • 16.jpg
  • 17.jpg
  • 18.jpg
  • 19.jpg
  • 20.jpg

  กิจกรรมเขตพื้นที่


  กิจกรรมสถานศึกษาในสังกัด


  ข่าวประชาสัมพันธ์เขตพื้นที่


  ข่าวประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
  ๒๒๒ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ๙๖๐๐๐
  โทรศัพท์ ๐๗๓-๕๓๒-๓๐๐ แฟกซ์ ๐๗๓-๕๓๒-๑๕๔
  อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  029164
  Today
  Yesterday
  This Week
  Last Week
  This Month
  Last Month
  All days
  1026
  771
  3830
  20307
  21801
  7363
  29164

  Your IP: 18.204.48.64
  Thu, 29 Jul 2021 16:57:45 +0000