ระบบขอทราบผลคะแนนสอบ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1

© 2024 จัดทำโดย กลุ่มส่งเสริมทางไกลฯ (DLICT)

แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ : parinthon.l@narathiwat1.go.th