ทำเนียบผู้บริหาร

โทรศัพท์:081-2778984  โทรศัพท์:081-9570032  โทรศัพท์:081-990-6992
E-Mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  E-Mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  E-Mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
     
 โทรศัพท์:084-9953774  โทรศัพท์:088-3914155  โทรศัพท์:098-3651422
 E-Mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  E-Mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  E-Mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • ฮิต: 1085

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
๒๒๒ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ๙๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๓-๕๓๒-๓๐๐ แฟกซ์ ๐๗๓-๕๓๒-๑๕๔
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.