เขียนโดย Super User. โพสใน การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ.

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

  • ฮิต: 221