แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

Login Form

นายอุดม ยอดจันทร์

นายอุดม ยอดจันทร์

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางวาสนา สุขอุดม

นางวาสนา สุขอุดม

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางณิชกมล คุ้มครอง

นางณิชกมล คุ้มครอง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายกฤษฎา รัตนสมบูรณ์

นายกฤษฎา รัตนสมบูรณ์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นางหทัยชนก  ชิตบุตร

นางหทัยชนก ชิตบุตร

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางอัญชลี  กิ้มขู่

นางอัญชลี กิ้มขู่

พนักงานราชการ
นางสาววิลาสินี พรหมเจียม

นางสาววิลาสินี พรหมเจียม

พนักงานราชการ
นางสาวโนรี  อีซอ

นางสาวโนรี อีซอ

พนักงานราชการ
วันทนีย์ บำรุงชาติ

วันทนีย์ บำรุงชาติ

พนักงานราชการ
นายสุทธิพัฒน์

นายสุทธิพัฒน์

พนักงานราชการ
นายมูฮำมัดไพซัน

นายมูฮำมัดไพซัน

พนักงานราชการ
นายมนัส ชุดแดง

นายมนัส ชุดแดง

ลูกจ้างประจำ
นายสมพงค์ ชุดแดง

นายสมพงค์ ชุดแดง

ลูกจ้างประจำ
นายธวัช เจริญสุข

นายธวัช เจริญสุข

ลูกจ้างประจำ
นายธัญพิสิษฐ์   แดงดี

นายธัญพิสิษฐ์ แดงดี

ลูกจ้างประจำ
นางดวงใจ  เจริญสุข

นางดวงใจ เจริญสุข

จ้างเหมาบริการ
นายจิตร ทองจันทร์

นายจิตร ทองจันทร์

จ้างเหมาบริการ
นายวีรวัฒน์ จันทร์แดง

นายวีรวัฒน์ จันทร์แดง

จ้างเหมาบริการ
นายนิพนธ์ ขวัญแก้ว

นายนิพนธ์ ขวัญแก้ว

รักษาความปลอดภัย
รักษาความปลอดภัย

รักษาความปลอดภัย

รักษาความปลอดภัย

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
๒๒๒ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ๙๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๓-๕๓๒-๓๐๐ แฟกซ์ ๐๗๓-๕๓๒-๑๕๔
อีเมล admin@narathiwat1.go.th

035991
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
174
367
861
29065
4348
26731
35991

Your IP: 3.236.108.61
Tue, 07 Jul 2020 06:39:17 +0000