หลักการทำงาน : ถูกต้อง รวดเร็ว คุณภาพ โปร่งใส เป็นธรรม

 • 2021_274_.jpg
 • 202174_.jpg
 • it.jpg
 • ita2564-2.jpg

01. โครงสร้างหน่วยงาน

02.ข้อมูลผู้บริหาร

03.อำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

04.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

05.ข้อมูลการติดต่อ

06.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

07.ข่าวประชาสัมพันธ์

08.Q&A (ถาม-ตอบ)

09.Social Network

10.แผนดำเนินการประจำปี

11.รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานประจำปี

12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

13.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

16.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

17.E–Service

18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

19.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

22.ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

30.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

31.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

32.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

34.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

42.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ภายในหน่วยงาน

43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

 

 

Login Form

ข้อมูลพื้นโรงเรียน

รายชื่อผู้บริหารสถานศึกษา

spt อำเภอเมืองนราธิวาส

spt อำเภอยี่งอ

spt อำเภอบาเจาะ

spt อำเภอรือเสาะ

spt อำเภอศรีสาคร

คลังข้อสอบ

ผู้เข้าชม

มี 19 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ติดตามผ่านทาง FACEBOOK

กิจกรรมเขตพื้นที่

กิจกรรมสถานศึกษา

วารสารสำนักงานเขตพื้นที่

 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg
 • 29.jpg
 • 30.jpg
 • 52.jpg
 • 53.jpg
 • 54.jpg
 • 55.jpg
 • 56.jpg
 • 57.jpg
 • 58.jpg
 • 59.jpg
 • 60.jpg
 • 61.jpg
 • 62.jpg
 • 63.jpg
 • 70.jpg
 • 71.jpg
 • 72.jpg
 • 73.jpg
 • 74.jpg
 • 75.jpg
 • 76.jpg
 • 77.jpg
 • 78.jpg
 • 79.jpg
 • 80.jpg
 • 81.jpg
 • 82.jpg
 • 83.jpg
 • 84.jpg
 • 85.jpg
 • 86.jpg
 • 87.jpg
 • 88.jpg
 • 89.jpg
 • 90.jpg
 • 91.jpg
 • 92.jpg
 • 93.jpg
 • 94.jpg
 • 95.jpg
 • 96.jpg
 • 97.jpg
 • 98.jpg
 • 99.jpg
 • 100.jpg
 • 101.jpg
 • 102.jpg
 • 103.jpg
 • 104.jpg
 • 105.jpg
 • 106.jpg
 • 107.jpg
 • 108.jpg
 • 109.jpg
 • 110.jpg
 • 111.jpg
 • 112.jpg
 • 113.jpg
 • 114.jpg
 • 115.jpg
 • 116.jpg
 • 117.jpg
 • 118.jpg
 • 119.jpg
 • 120.jpg
 • 121.jpg
 • 122.jpg
 • 123.jpg
 • 124.jpg
 • 125.jpg
 • 126.jpg
 • 127.jpg
 • 128.jpg
 • 129.jpg
 • 130.jpg
 • 131.jpg
 • 132.jpg
 • 133.jpg
 • 134.jpg
 • 135.jpg
 • 136.jpg
 • 137.jpg
 • 138.jpg
 • 139.jpg
 • 140.jpg
 • 141.jpg
 • 142.jpg
 • 143.jpg
 • 144.jpg
 • 145.jpg
 • 146.jpg
 • 147.jpg
 • 148.jpg
 • 149.jpg
 • 150.jpg
 • 151.jpg
 • 152.jpg
 • 153.jpg
 • 154.jpg
 • 155.jpg
 • 156.jpg
 • 157.jpg
 • 158.jpg
 • 159.jpg
 • 160.jpg
 • 161.jpg
 • 162.jpg
 • 163.jpg
 • 164.jpg
 • 165.jpg
 • 166.jpg
 • 167.jpg
 • 168.jpg
 • 169.jpg
 • 170.jpg
 • 171.jpg
 • 172.jpg
 • 173.jpg
 • 174.jpg
 • 175.jpg
 • 176.jpg
 • 177.jpg
 • 178.jpg
 • 179.jpg
 • 180.jpg
 • 181.jpg
 • 182.jpg
 • 183.jpg
 • 184.jpg
 • 185.jpg
 • 186.jpg
 • 187.jpg
 • 188.jpg
 • 189.jpg
 • 190.jpg
 • 191.jpg
 • 192.jpg
 • 193.jpg
 • 194.jpg
 • 195.jpg
 • 196.jpg
 • 197.jpg
 • 198.jpg
 • 199.jpg
 • 200.jpg
 • 201.jpg
 • 202.jpg
 • 203.jpg
 • 204.jpg
 • 205.jpg
 • 206.jpg
 • 207.jpg
 • 208.jpg
 • 209.jpg
 • 210.jpg
 • 211.jpg
 • 212.jpg
 • 213.jpg
 • 214.jpg
 • 215.jpg
 • 216.jpg
 • 217.jpg
 • 218.jpg
 • 219.jpg
 • 220.jpg
 • 221.jpg
 • 222.jpg
 • 223.jpg
 • 224.jpg
 • 225.jpg
 • 226.jpg
 • 227.jpg
 • 228.jpg
 • 229.jpg
 • 230.jpg
 • 231.jpg
 • 232.jpg
 • 233.jpg
 • 234.jpg
 • 235.jpg
 • 236.jpg
 • 237.jpg
 • 238.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์เขตพื้นที่

ข่าวประชาสัมพันธ์สถานศึกษา